Privacy policyPickUrGift hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De privacy policy geldt voor alle websites en andere diensten en faciliteiten die door PickUrGift worden aangeboden.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PickUrGift houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het is raadzaam om regelmatig de privacy policy te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

De privacy policy van Habitas brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PickUrGift zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij uw gegevens nodig om de bestelling te kunnen (laten) bezorgen. Persoonsgegevens die wij onder andere gebruiken zijn uw naam, telefoonnummer of emailadres en factuur/bezorgadres en worden uitsluitend gebruikt in het kader ten behoeve van de volgende doeleinden:

– De uitvoering van onze dienst en de facturatie daarvan

– De afhandeling van uw bestelling en u te informeren over het verloop daarvan

– De mogelijkheid tot contact indien gewenst of noodzakelijk

– Om onze diensten te kunnen optimaliseren

– Om gepersonaliseerde reclames te kunnen tonen

– Om gegevens te kunnen analyseren en rapporteren

– Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak

Als bovengenoemde gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PickUrGift de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

– (Zakelijk) E-mailadres;

Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten. Bij het verstrekken van uw gegevens zal om toestemming worden gevraagd om dit mogelijk te kunnen maken. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

– Geslacht

– Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Deze gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser

Uw persoonsgegevens worden door PickUrGift opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en in overeenstemming met de wet. Dit niet langer dan noodzakelijk in en vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Wat doet PickUrGift met cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Dankzij deze cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u terugkomt. Daarnaast helpen ze ons om duidelijk te maken hoe de site gebruikt wordt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Ook helpen ze ons bij het laten zien ven relevante aanbiedingen.

Voor sommige van de door PickUrGift gebruikte cookies kunt u voorafgaande wel of geen toestemming geven. Als u van alle functionaliteiten gebruikt wenst te maken is het belangrijk om deze cookies te accepteren. Dit kunt u zelf doen bij het zien van de cookiemelding.

Uiteraard gaan wij voorzichtig om met de gegevens die we ontvangen.

Type cookies

Wij maken gebruik van 3 soorten cookies.

– Functionele cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de webshop.

– Analytische cookies: Deze cookies helpen ons erachter te komen wat er verbeterd kan worden.

– Tracking cookies: Deze cookies leggen het surfgedrag vast zodat we gericht aanbiedingen kunnen tonen.

Functionele cookies:

Naam

Aanbieder

Vervaldatum

Doel

Type

user_allowed_save_cookie

Pickurgift.nl

1 jaar

Of u wel of geen akkoord heeft gegeven voor de cookies.

HTTP

Cookie

external_no_cache

Pickurgift.nl

Sessie

Geeft aan of cache aan of uit staat

HTTP

Cookie

persistent_shopping_cart

Pickurgift.nl

1 jaar

Onthoud de inhoud van uw winkelwagen tijdens de sessie

HTTP Cookie

Stf

Pickurgift.nl

1 jaar

Onthoud wanneer producten doorgestuurd worden. (Enkel het tijdstip)

HTTP Cookie

frontend

Pickurgift.nl

1 jaar

Slaat de Sessie ID op op de server

HTTP Cookie

guest-view

Pickurgift.nl

1 jaar

Zorgt ervoor dat gasten een bestelling kunnen plaatsen

HTTP Cookie

__zlcmid

Zopim

1 jaar

Zorgt voor de werking van de Chat functie

HTTP Cookie

__zlcprivacy

Zopim

1 jaar

Zorgt voor de werking van de Chat functie

HTTP Cookie

CookieBar

Habitas-Online.nl

1 jaar

Zorgt ervoor dat uw keuze m.b.t. het cookie beleid verwerkt kan worden

HTTP Cookie

Analytische cookies:

Naam:

Aanbieder:

Vervaldatum:

Doel:

Type

_utma

Google Analytics

2 jaar

Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.

HTTP Cookie

_utmb

Google Analytics

30 minuten

Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.

HTTP Cookie

_utmc

Google Analytics

Sessie

Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen.

HTTP Cookie

_utmt

Google Analytics

10 minuten

Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen.

HTTP Cookie

_utmv

Google Analytics

2 jaar

Slaat door de gebruiker gedefinieerde trackingparameters op voor gebruik in Google Analytics.

HTTP Cookie

_utmz

Google Analytics

6 maanden

Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics.

HTTP

Cookie

_dc_gtm

Google Analytics

2 jaar

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

HTTP Cookie

_ga

Google Analytics

2 jaar

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

HTTP

Cookie

_gid

Google Analytics

Sessie

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

HTTP

Cookie

_gat

Pickurgift.nl

10 minuten

Wordt gebruikt om de zoeksnelheid richting de servers te monitoren.

HTTP Cookie

_hjIncludedInSample

Hotjar

1 jaar

Maakt kijk en klikgedrag op de website inzichtelijk. Met behulp van deze gegevens wordt geanalyseerd hoe de website verbeterd kan worden.

HTTP Cookie

_vwo_uuid_v2

Optimizely

100 dagen

Stelt PickUrGift in staat verschillende varianten van de pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren.

HTTP Cookie

_vwo_uuid

Optimizely

100 dagen

Stelt PickUrGift in staat verschillende varianten van de pagina’s te testen om de gebruikersbeleving te verbeteren.

HTTP Cookie

Tracking cookies:

Naam:

Aanbieder:

Vervaldatum?

Doel:

Type:

_uetsid

Bing

1 dag

Meet traffic en sales afkomstig van de Bing zoekmachine. Deze cookies houden bij welke pagina’s u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties tonen.

HTTP Cookies

uit, di2, bt, dt, loc, uid, um, uvc, vc, xtc

addthis

1 jaar

Houdt bij of producten gedeeld worden met Social Media dankzij de speciale Facebook en Twitter buttons op de website.

HTTP Cookies

id, _drt_, __gads

Google

18 maanden

Houdt bij welke pagina’s u heeft bekeken. Zo kunnen wij relevante advertenties tonen.

HTTP Cookie

Social Media:

Op de website kunt u knoppen tegengekomen om inhoud te delen via sociale media als facebook en twitter. Deze knoppen zijn mogelijk door de code die afkomstig is van die partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. U kunt meer lezen in de privacy statements van bijvoorbeeld facebook en twitter.

Naam:

Aanbieder:

Vervaldatum?

Doel:

Type:

lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr

Facebook

2 jaar

Houdt bij welk producten u heeft bekeken. Zo kunnen wij relevante advertenties tonen op Facebook.

HTTP Cookie

guest_id, twid, muc

Twitter

2 jaar

Houdt bij welk producten u heeft bekeken. Zo kunnen wij relevante advertenties tonen op Twitter.

HTTP Cookie

U kunt onze cookies ook verwijderen en uitschakelen. Wel kan het zijn dat onze website dan minder goed functioneert. Hoe u deze cookies uit kunt schakelen staat hier uitgelegd:

Chrome

Internet Explorer

Edge

Safari

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze derde partijen hebben een verwerkersovereenkomst met PickUrGift afgesloten waarin o.a. is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van PickUrGift.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van transacties horende bij bestellingen via PickUrGift;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

– Het verzorgen van de uitlevering van dropship bestellingen;

– Het verzorgen van reparaties aan producten binnen garantie termijn;

– Het verzorgen van de salarisadministratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pickurgift.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

PickUrGift bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens PickUrGift van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: PickUrGift BV

Adres: Antonie van Leeuwenhoekstraat 9 | 3261LT Oud-Beijerland

Website: www.pickurgift.nl

Inschrijfnummer KvK: 80445241

BTW-nummer: NL861674601B01

Telefoon: 0850704115

Contact: info@pickurgift.nl